Dziś jest: Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r.    
Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego

Gimnazjalny Klub
Matematyków KlikMat


Razem lepiej

Gimnazjalny
Program KLUB


Program "KLUB"

     Strona główna

     Grono pedagogiczne

     Nasz patron

     Miejscowość

     Statut i programy

     Archiwum

     Kontakt

     Wymagania edukacyjne

     Film promocyjny szkoły

     Kanał YouTube

Więcej zdjęć

Wymagania   

 


 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny,
sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena.
 
 
 
Strama Zofia
   historia
 
Cholewa Agnieszka
   historia
   wiedza o społeczeństwie

Pabin Renata
   wychowanie fizyczne
 
Witold Koperniak
 
ks. Kryjomski Zbigniew
   religia

Haza Lucyna
   j. polski

Kulpa Teresa
   j.polski
 
Ewa Krzystyniak
   j.angielski
 
Monika Jędrol
   chemia

Myrda Halina
   język polski
   historia
   zajęcia artystyczne

Parzygnat Agata

Patla Mariusz
   informatyka
   język angielski
   zajęcia techniczne

Pranica Marek
   geografia

Pudzisz Joanna
   matematyka
   rękodzieło artystyczne

Pustówka Leszek

Sandrzyk Maria
   biologia
   chemia

Sojka Danuta
   język niemiecki
 
Szpuler Kinga
   język niemiecki
   muzyka
 

Dominika Ustupska

 

 

 

 

 

Dokumenty pracy szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Plan pracy gimnazjum
Plan wychowawczy
Szkolny program profilaktyki
Szkolny projekt antydyskryminacyjny
Dokumenty dotyczace rekrutacji
Informacja dyrektora Gimnazjum nr 3 w Klikuszowej
Zgłoszenie do obwodowego gimnazjum
Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka
Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu do gimnazjum
Regulamin rekrutacji do klas sportowych o profilu narciarstwo biegowe
Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy sportowej
Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej
Szkoła uczestniczy w programie Karta Szkolna Banku Zachodniego WBK

Dokumenty dotyczące realizacji projektów edukacyjnych

Karta oceny ucznia w projekcie

Karta pracy zespołu projektowego

Karta samooceny ucznia w projekcie

Tematy projektów edukacyjnych

Zasady realizacji projektu edukacyjnego

 


Poradnictwo zawodowe dla uczniów i rodziców Kwestionariusz postaw twórczych vs. odtwórczych (testy i materiały)
Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań
Labirynt zawodów
Zawody
Przewodnik pozawodach
Podstawy programowe kształcenia o zawodach
Filmy o zawodach

Plan lekcji od 13 lutego 2017r.


Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Projekty edukacyjne

Copyright © Gimnazjum Nr 3 w Klikuszowej - Wrzesień 2016